Reinigen hemelwater infiltratiekratten Amarant

Met de toenemende verharding in Nederland is het vaak lastig om al het regenwater snel te kunnen afvoeren. Daarbij komt dat we het liefste zoveel mogelijk hemelwater terug de bodem in filtreren dit om de grondwaterstand op peil te houden. Bij Amarant in Tilburg is ook dergelijke infiltratiekratten geplaatst.

Door zand en slib in spoeling vanuit de straatkolken is een deel van de infiltratie kratten dicht geslibd. Van Vught heeft deze kratten kunnen reinigen. Om de zand in spoeling tegen te gaan is er een zandvanger voor het kratten systeem geïnstalleerd.