Veiligheid

Veiligheid

Uiteraard is er veel aandacht voor veiligheid, niet alleen voor onszelf en ons personeel maar ook voor het milieu, omstanders en het bedrijf waar wij onze werkzaamheden verrichten.
Al onze medewerkers zijn in het bezit van een veiligheidspaspoort.

In de praktijk is gebleken dat het betreden van besloten ruimtes bepaalde risico’s met zich meebrengt. Gevaren bij het betreden van deze besloten ruimtes zijn verstikking door zuurstoftekort, vergiftiging door te hoge concentratie giftige gassen of dampen, of explosie of brand bij vonkvorming tijdens te hoge concentratie explosieve stoffen. Daarom moeten er vóór het betreden metingen zijn uitgevoerd naar:

1. De concentratie zuurstof (O2)
2. De concentratie waterstofsulfide (H2S)
3. De concentratie explosieve gassen (LEL)

Besloten ruimtes zijn onder andere riolen, rioolputten, pompgemalen, ontvangstkelders, silo’s, scheepsruimen, slibgistingstanks, slibhouders, gashouders, overstortputten, monsterputten, indikkers (afgedekt), ruimten met gasapparatuur, opslagtanks, kruipruimtes, mestkelders, giertanks, tankwagens etc.

Al onze wagens zijn uitgerust met de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, oogbescherming, helmen en beschermende kleding. Voor het afzetten van de werkplek zijn er veiligheidspionnen en afzetlint, onze combiwagens zijn tevens voorzien van zwaailampen.
Al ons personeel is in het bezit van een VCA certificaat.

Veiligheidsunit (uitgerust met onafhankelijke ademlucht meet apparatuur e.d.)

perslucht Adembescherming veiligheid perslucht1

 

 

 

 

 

 

 

Voor werkzaamheden in riolen en besloten ruimten zijn wij in het bezit van adembeschermende middelen, meetapparatuur en veiligheidsverlichting met transformator 42 Volt volgens IPX4.
Uiteraard worden al onze elektrische gereedschappen jaarlijks gekeurd volgens de NEN-3140 norm.
Alvorens een riool of besloten ruimte betreden wordt, wordt er eerst gemeten op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en gassen.
Met behulp van rioolafsluiters worden delen van het riool afgesloten wanneer wij een riool betreden.