Milieu

Milieu en riolering

De meeste van ons zien riolering even vanzelfsprekend als stromend water en centrale verwarming. Weinig mensen staan echter stil bij het uitgebreide rioolstelsel dat ervoor zorgt dat datgene wat u in het riool gooit ook daadwerkelijk wordt afgevoerd.Op het moment dat er sprake is van een verstopt riool komen de meeste mensen pas tot de ontdekking dat het niet zo vanzelfsprekend is als men altijd heeft gedacht.

Een niet goed functionerend riool zorgt voor stank en wateroverlast, verspreiding van besmettelijke ziekten en eventueel bodem of watervervuiling.

In Nederland is bijna iedereen aangesloten op het riool, woningen in het buitengebied worden vanaf januari 2005 verplicht aangesloten op het persriool en indien dit niet mogelijk is dan wordt van deze woningen het afvalwater geloosd via een IBA (individueel afvalwater behandelingssysteem).

Al met al is het dus maar goed voor het milieu dat wij in Nederland een uitgebreid rioolstelsel hebben, om het milieu niet onnodig te belasten word tegenwoordig vaak gebruik gemaakt van een gemengd rioolstelsel, veelal gebeurt dit bij nieuwbouwwijken en grootschalige renovatie’s. Bij een gemengd rioolstelsel wordt het regenwater niet naar de waterzuivering getransporteerd maar gaat weer terug naar het oppervlaktewater, immers regenwater is al schoon dus hoeft het ook niet gezuiverd te worden.

Zelf kunt u ook zorgen voor minder afvalwater, dit kan door een spoelkeuzeknop op het toilet aan te brengen, en door bijvoorbeeld gebruik te maken van een spaardouchekop.

Bedrijven worden verplicht om zelf zorg te dragen om zo min mogelijk vervuiling op het riool te lozen, dit wordt bewerkstelligd door het plaatsen van olie- benzineafscheiders bij garagebedrijven en vetafscheiders bij horecabedrijven.

Als inzamelaar van rioolafval zijn wij zelf ook bezig met het verantwoord verwerken van het door ons ingezamelde afval. Het ingezamelde putvet uit vetafscheiders word door middel van vergisting verwerkt, bij vergisting van het vet komt biogas vrij, dit gas kan weer worden opnieuw worden gebruikt.

Zand en slib afkomstig uit riolen en straatkolken word afgevoerd naar de zandrecycling alwaar het gezuiverd word zodat het opnieuw gebruikt kan worden.

Bij het ontstoppen van rioleringen maken wij geen gebruik van chemische middelen.