VCA

Arbo en veiligheidswetgevingen zorgen ervoor dat er steeds meer aandacht word besteed aan een veilige werkplek. Al ons personeel is in het bezit van een geldig vca-certificaat en een veiligheidspaspoort waarin al zijn certificaten en gevolgde cursussen vermeld staan evenals medische keuringen.