Veel gestelde vragen over veiligheid

Veelgestelde vragen over Veiligheid

Moet een besloten ruimte altijd met perslucht op betreden worden?

  • Nee, indien er voldoende ventilatie aanwezig is en na meten van zuurstof, gassen en explosiegevaar is gebleken dat er geen gevaar aanwezig is kan de besloten ruimte zonder adembeschermende middelen betreden worden.

Wat betekend veiligheidsverlichting?

  • Veiligheidsverlichting is een bouwlamp waarvan de spanning door middel van een aparte scheidingstrafo wordt teruggebracht naar een veilig voltage van 42 Volt. In besloten ruimten, kelders en pompputten waar het vochtig of nat is kan veiligheidsverlichting gebruikt worden zodat er geen gevaar meer is voor electrocutie.

Hoe lang kan er gewerkt worden met één ademluchtcilinder?

  • Dit is sterk afhankelijk van de omstandigheden en het soort arbeid wat verricht moet worden. Wij maken gebruik van cilinders met een inhoud van 6.8 liter met een druk van 300 Bar, onder normale omstandigheden is de werktijd ongeveer 40 minuten per cilinder. Bij zware arbeid kan dit teruglopen tot 15 á 20 minuten.

Waarvoor staat de NEN-3140 norm?

  • De NEN-3140 omschrijft aan welke eisen er moeten worden voldaann om de Arbo-wet na te leven op het gebied van elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Al het electrische gereedschap dient jaarlijks geinspecteerd te worden op goed functioneren en veiligheid.

Wat is het verschil tussen een gasmasker en perslucht?

  • Perslucht is een onafhankelijk adembeschermend middel, in tegenstelling tot een gasmaker is dit niet afhankelijk van voldoende zuurstof die aanwezig hoort te zijn in de te betreden ruimte. Indien het zuurstofpercentage minder is dan 21% dient er altijd gebruik gemaakt te worden van perslucht. Een gasmasker is voornamelijk bedoeld ter bescherming tegen gassen en sterk ruikende substanties indien er voldoende zuurstof aanwezig is.