Vet recycling

Vetrecycling bij Van Vught rioleringen

Voor vetrecycling moet u zijn bij de finalist voor de Herman Wijffels Innovatieprijs 2014 in de categorie Circulaire Economie. De visie van Van Vught Rioleringen op duurzaam ondernemen is gericht op het zo efficiënt mogelijk hergebruiken van het door ons ingezamelde afval. Tot op heden wordt afval zoals putvet verwerkt door middel van vergisting. Bij dit verwerkingsproces wordt naar onze mening niet de optimale energetische waarde benut. Ook economisch is er meer haalbaar uit dit restproduct door aan vetrecycling te doen.

Voorbeelden van vetrecycling in de praktijk

Bij vergisting van putvet komt biogas vrij met een gemiddelde opbrengst van 300m³ biogas per ton. Als we ervan uitgaan dat 1m³ Biogas een energetische waarde heeft van 22MJ/m³ dan levert 1 ton aan putvet dus 6600Mj/ton op, hetgeen 6,6 MJ/Kg is. Voor een afvalproduct is dit natuurlijk niet slecht, echter zijn er in putvetten grote hoeveelheden relatief schoon vet aanwezig met een veel hogere energetische waarde. De kunst is echter om deze te scheiden van de rest en door middel van vetrecycling geschikt te maken als Biobrandstof. Met de wetenschap voor ogen dat er een groeiende handel is in het produceren van Biodiesel uit Used Cooking Oils zoals gebruikte frituurvetten en oliën heeft Van Vught Rioleringen onderzoek laten verrichtten naar de haalbaarheid van vetrecycling van putvet tot biobrandstof. Door middel van verwarmen, scheiden en filtreren blijkt dat het mogelijk is om de zuivere vetten en oliën te scheiden uit het ingezamelde putvet. Deze gezuiverde massa is bruikbaar als Biobrandstof voor WKK installaties of verdere verwerking tot Biodiesel.