Vetafscheider

Een vetafscheider laten reinigen door Van Vught Rioleringen

Als één van de weinige bedrijven in Nederland zijn wij bij Van Vught Rioleringen geheel gespecialiseerd in het reinigen van uw vetafscheider. Veel dienstverlenende-, levensmiddelenindustrie- en horeca bedrijven hebben een vetafscheider. Deze moet in het kader van de milieuvergunning of omgevingsvergunning regelmatig worden geledigd. Het is mogelijk om bij ons een onderhoudscontract af te sluiten zodat deze vetafscheider op tijd wordt geledigd, de hierbij afgegeven werkbonnen en begeleidingsbrieven dienen opgeslagen te worden in een logboek zodat deze op verzoek van de controlerende instantie overlegd kunnen worden. Op ons kunt u rekenen, wij komen de door ons gemaakte afspraken altijd na en zorgen ervoor dat uw vetafscheider goed blijft functioneren.

Betaal een all-in tarief voor het reinigen van uw vetafscheider

Speciaal voor bedrijven met afscheiders die met grote regelmaat gereinigd moeten worden en tevens een groot volume hebben, bieden wij zeer interessante en concurrerende all-in tarieven aan!

Bovendien kunnen wij u voorzien van een Co2 reductie certificaat. In de NEN-EN-1825 is als verplichting opgenomen dat de afscheider wordt gereinigd zo vaak als voor een goede werking noodzakelijk is. Het vet wordt dus regelmatig verwijderd en correct afgegeven aan een erkende inzamelaar die vermeld staat op de VIHB-lijst. Een deel van dit vet kunnen wij uiteindelijk recyclen  tot Biodiesel. Verder staat er in de NEN dat de slibopvangruimte voor maximaal 50 % gevuld mag zijn en de vetopslagruimte (tussen de schotten) voor maximaal 80% gevuld mag zijn. Dit laatste komt in het algemeen overeen met een vetlaagdikte van ca. 16 cm. Als deze grenzen overschreden worden wordt de afscheider niet goed onderhouden. Voor meer informatie over deze dienstverlening en de prijzen kunt u contact opnemen met Van Vught Rioleringen.