Vetafscheider laten reinigen

Als één van de weinige bedrijven in Nederland zijn wij bij Van Vught Rioleringen in Tilburg geheel gespecialiseerd in het reinigen van uw vetafscheider of vetput. Veel dienstverlenende-, levensmiddelenindustrie- en horecabedrijven hebben een vetafscheider. Deze moet in het kader van de milieuvergunning of omgevingsvergunning regelmatig worden geledigd. Als u over een vetput beschikt, kunt u bij ons een onderhoudscontract afsluiten om deze vetafscheider tijdig te legen. De hierbij afgegeven werkbonnen en begeleidingsbrieven dienen opgeslagen te worden in een logboek, zodat deze op verzoek van de controlerende instantie overlegd kunnen worden. Op ons kunt u rekenen. Wij komen de door ons gemaakte afspraken altijd na en zorgen ervoor dat uw vetafscheider goed blijft functioneren door hem regelmatig te reinigen en te legen.

Betaal een all-in-tarief voor het reinigen van uw vetafscheider

Speciaal voor bedrijven met afscheiders die met grote regelmaat gereinigd moeten worden en tevens een groot volume hebben, bieden wij zeer interessante en concurrerende all-in-tarieven aan!

Bovendien kunnen wij u voorzien van een Co2-reductiecertificaat. In de NEN-EN-1825 is als verplichting opgenomen dat de afscheider wordt gereinigd zo vaak als voor een goede werking noodzakelijk is. U dient de vetafscheider dus regelmatig te laten legen en reinigen en het vet uit de vetput correct af te geven aan een erkende inzamelaar die vermeld staat op de VIHB-lijst. Een deel van dit vet kunnen wij uiteindelijk recyclen tot Biodiesel. Verder staat er in de NEN dat de slibopvangruimte voor maximaal 50% gevuld mag zijn en de vetopslagruimte (tussen de schotten) voor maximaal 80% gevuld mag zijn. Dit laatste komt in het algemeen overeen met een vetlaagdikte van ca. 16 cm. U dient de vetput dus te legen en te reinigen voordat deze grenzen bereikt worden. Als deze grenzen overschreden worden, wordt de afscheider onvoldoende onderhouden. Het vet dat niet wordt opgevangen, kan dan verstoppingen in het riool veroorzaken. Als u ons uw vetafscheider laat legen en reinigen, bent u verzekerd van toereikend onderhoud. Zo voorkomt u dat u het riool verontreinigt.

Maak gebruik van onze reinigingsservice

Door uw vetafscheider met regelmaat te laten legen en reinigen, bent u verzekerd van een optimale werking. Heeft u interesse in onze service op dit gebied? Voor meer informatie over het laten legen en reinigen van uw vetput en de prijzen kunt u contact met ons opnemen. Bel hiervoor naar 013-4551569.