KOMO-keur

Een slibvangput en een vetafscheider voldoen in elk geval aan NEN 7087 indien voor deze voorzieningen een kwaliteitsverklaring is afgegeven door een door de Raad van Accreditatie erkende certificeringsinstelling, ( KIWA ).

Het betreft hier het zogenaamde KOMO attest-met-productcertificaat voor vetafscheiders.

De gebruikers van deze KOMO gecertificeerde vetafscheiders krijgen hierdoor de grootst mogelijke zekerheid niet in aanraking te komen met milieuschade, zoals verontreiniging van bodem en/of oppervlaktewater.

De wettelijke eisen voor vetafscheiders zijn vastgelegd door de minister van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) zoals gepubliceerd in de Staatscourant nr.72 d.d. 15 april 1999. Tevens zijn genoemde producten gecertificeerd volgens het Bouwstoffenbesluit NL BSB- BRL 5070.

Komo-keur