NEN-EN 1825-1

NEN 7087 ofwel NEN-EN 1825-1 en 2.

Deze norm geeft eisen en beproevingsmethoden voor vetafscheiders en slibvangputten, die zijn bedoeld voor de verwijdering van vet en slib uit het afvalwater, dat afkomstig is van (keuken)toestellen van bedrijven en instellingen en dat wordt geloosd op het openbaar riool.

In de meeste gevallen zal een vetafscheider aan deze norm moeten voldoen, het is een garantie voor het goed functioneren van de afscheider. De afscheider moet wel van de juiste capaciteit zijn, berekening van de capaciteit wordt omschreven in de NEN-EN 1825-1 en 2.

Capaciteitsbepaling is van groot belang voor de goede werking van een afscheider, een te kleine afscheider zal te veel vet en bezinksel doorlaten waardoor er verstoppingen ontstaan, ook zal de afscheider veel eerder vol zijn en zal dus meer gereinigd moeten worden. Een te grote afscheider is onnodig duur in aanschaf en onderhoud. Wij geven u graag een geheel vrijblijvend advies en berekenen desgewenst de capaciteit voor de benodigde vetafscheider.