Onderhoudscontract

Onderhoudscontract voor vetafscheiders

Een vetafscheider dient zo vaak gereinigd te worden als voor een goede werking noodzakelijk is, hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat de laagdikte van het vet maximaal 16 cm mag bedragen en het slibgedeelte voor maximaal 50% gevuld mag zijn met slib. Indien een van deze maximale waarden word overschreden is de afscheider vol en dient deze gereinigd te worden.

Een onderhoudscontract voor het uitvoeren van periodiek onderhoud aan rioolstelsels en toebehoren verlengt de levensduur aanzienlijk en werkt bovendien kostenbesparend. Onverwachte verstoppingen en andere storingen worden hierdoor tot een minium beperkt. Het feit dat wij verschillende routes efficiënt kunnen combineren maakt de kosten van een onderhoudscontract des te aantrekkelijker.

Wij bieden als mogelijkheid een onderhoudscontract aan voor het reinigen van vetafscheiders, deze service is geheel vrijblijvend en ten alle tijde opzegbaar. De klant is dus nergens aan gebonden en zit ook niet automatisch vast aan eventuele prijsverhogingen.

Indien hiervan gebruik wordt gemaakt komt de afscheider in de planning te staan en zal deze periodiek zoals afgesproken worden gereinigd. Wij houden rekening met bepaalde voorkeuren zoals bijvoorbeeld alleen op maandag, voor- of na de middag en dagen waarop de zaak gesloten is.

In overleg met de klant kan de frequentie van het reinigen bepaald worden, als blijkt dat de afscheider te veel of te weinig wordt gereinigd zullen wij hierover contact opnemen om de frequentie aan te passen. Zo is de klant altijd gewaarborgd van het tijdig leegmaken van de afscheider zodat een goede werking is gegarandeerd.

 

Voordelen van een onderhoudscontract:

  • te allen tijde opzegbaar, u zit dus nergens aan vast.
  • u komt automatisch bij ons in de planning, dus de afscheider wordt altijd op tijd gereinigd.
  • wij houden rekening met uw voorkeur voor het tijdstip van reiniging.
  • vooraf afgesproken prijzen, dus geen onverwachte verassingen of prijsstijgingen.
  • indien mogelijk reinigen van keukenriolering zonder bijkomende kosten.
  • wij beschikken over moderne machines zodat de overlast beperkt blijft.
  • gegarandeerd  snelle service bij eventuele tussentijdse verstoppingen.
  • reiniging door een erkend inzamelingsbedrijf.
  • jarenlange ervaring, net en representatief personeel.

Bel vrijblijvend voor meer informatie: 013-4551569