Veel gestelde vragen over vetafscheiders

Veelgestelde vragen over vetafscheiders

Wanneer is een vetafscheider vol?

  • Een vetafscheider is vol wanneer de maximale laagdikte van 16 cm bereikt is, of indien het bezinkgedeelte voor meer dan 50% gevuld is.

Hoe lang duurt het voor een vetafscheider vol is?

  • Dit is afhankelijk van de hoeveelheid vet die op het riool geloosd word. Hoe groter de keukenactiviteiten hoe eerder de put vol is.

Hoe groot moet een vetafscheider zijn?

  • De grote van de benodigde vetafscheider wordt door middel van een capaciteitsberekening bepaald, in principe kan gesteld worden hoe groter de keuken des te groter de capaciteit. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende capaciteitsberekening.

Wanneer heb ik een vetafscheider nodig?

  • Alle bedrijven die meer dan 300 Mg vet per liter afvalwater lozen op de riolering moeten een vetafscheider hebben. Blijft de lozing onder de 300 Mg dan volstaat in de meeste gevallen een controleput.

Waar plaats ik een vetafscheider?

  • Een vetafscheider dient zo kort mogelijk achter de lozende toestellen geplaatst te worden, indien mogelijk buiten de keuken. Zorg ervoor dat er geen toiletten of regenafvoeren op de vetafscheider worden aangesloten.

Wat kost een vetafscheider?

  • Dit is afhankelijk van de gekozen uitvoering en materiaalsoort, maar u moet rekening houden met een investering van minimaal €.1.445,– exlusief BTW en plaatsingskosten.

Indien ik een grotere afscheider kies, hoeft deze dan ook minder gereinigd te worden?

  • Een afscheider die groter is dan de benodigde capaciteit is nooit verkeerd, u heeft dan in de toekomst nog ruimte voor eventuele uitbreidingen zonder de afscheider te vervangen voor een grotere. Echter is de vetopslagcapaciteit bij een grotere afscheider niet evenredig zo groot. Het oppervlakte bepaald de inhoud van de afscheider, vaak zijn grotere afscheiders dieper maar niet veel groter. Met als gevolg dat de afscheider toch gereinigd moet worden als de laagdikte 16 cm bereikt heeft.

Hoe vaak moet een vetafscheider gereinigd worden?

  • Zo vaak als voor een goede werking noodzakelijk is,minimaal 1 x per jaar. De laagdikte mag officieel niet meer bedragen dan 16 cm en het bezinkgedeelte mag niet meer dan 50% gevuld zijn met bezinksel.

Wat is de aansluitzijde van een vetafscheider?

  • Die zijde waar de aansluitspie het hoogst geplaatst is, is de aansluitkant van de afscheider. Omdat de vetafscheider een ingebouwd niveauverschil heeft betekend dit dus dat de kant van de afvoer op het riool lager is dan de zijde van de inkomende leidingen.