Projecten

 • Periodiek onderhoud behoud standleidingen / kalk- en urinesteen aangroei

  Bij Westpoint Tilburg voeren wij het periodiek onderhoud aan de standleidingen uit. Omdat de technische schacht vrij warm is door o.a. verwarmingsbuizen en dat de schacht inpandig zit en hierdoor de temperatuur constant rond de 20 graden ligt, is er meer kalk- en urinesteen aangroei in de PVC standleidingen. We onderhouden de standleidingen van het […]

 • Reiniging en inspectie in het centrum van Tilburg

  Begin twintigste eeuw ontstonden er in Nederland de eerste riolering voor de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater gebaseerd op het principe van vrij-verval. De eerste rioolstelsels in Nederland waren vrijwel altijd gemetseld. De vorm is meestal een vlakke bodem met gewelfd dak of eivorming. Op de foto’s die gemaakt zijn tijdens het werk […]

 • Pas op voor malafide rioolbedrijven!

  Helaas zijn er recentelijk regelmatig gevallen van oplichting en misleiding gemeld bij ons en onze collega-rioolbedrijven. Er is hierbij soms ook sprake van oneigenlijk naamgebruik en er worden torenhoge bedragen in rekening gebracht door de malafide bedrijven. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Hieronder een aantal tips om oplichting te voorkomen: Tip 1. Zoekt u […]

 • OPEN DAG 10 JUNI 2023

    Wij hebben leuk nieuws! Op zaterdag 10 juni 2023 is er een feestelijke open dag bij Van  Vught Rioleringen ter ere van het 75-jarig bestaan van ons bedrijf. Tussen 11.00 en 17.00 uur aan de Bundersestraat 45 in Tilburg zijn onze deuren voor jullie geopend.   Graag verwelkomen we jullie onder het genot van […]

 • Opleveringsinspectie / reinigen riolering

  Een van onze dagelijkse werkzaamheden is het reinigen en inspecteren van riolen met een diameter van Ø32 mm tot meer dan Ø2000 mm doorsnede. Vaak in opdracht van een projectontwikkelaar, bouwbedrijf of gemeente. Een opleveringsinspectie is na het bouwen van bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk een vereiste van de opdrachtgever.Voordat het riool geïnspecteerd kan worden, dient […]

 • Grond afzuigen Brabant Water

  In samenwerking met Polderzon Grond- en Groenwerken, staan wij 24/7 klaar voor onze klant Brabant Water. Bij een storing gaat onze monteur met een zuigwagen richting de calamiteit, spuit het zand los onder hoge druk en zuigt daarna de leiding vrij van zand zodat Brabant Water de waterleiding kan repareren.            

 • Reinigen verbindingsleiding peilmeetstation Harlingen en Vlieland

  Twee monteurs van van Vught Rioleringen, zijn in opdracht van Aart van Selm  (Rijkswaterstaat), aan de slag gegaan in Vlieland en Harlingen. Hier hebben wij de verbindingsleidingen tussen het peilmeetstation en de zee gereinigd. Dit station registreert de actuele waterstanden ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil (NAP). De verbindingsleidingen zijn stalen leidingen van dn200 tot […]

 • Reinigen van een goot

  Reinigen van goten en straatkolken

  Reinigen van goten en straatkolken en pompputten bij grote distributiecentra zijn voor ons periodieke werkzaamheden. Tilburg heeft veel grote transportbedrijven. Deze klus betrof het een goot van een grote kraanbaan die de containers op de schepen laad.

 • Betonresten uit riool

  Riool reinigen – verwijderen betonresten

  Wanneer wij bij het riool reinigen stuiten op betonaanslag, is het van het grootste belang om dit beton op een goede en zorgvuldige wijze te verwijderen. Hoe dat verwijderen betonresten in zijn werk gaat, ziet u hieronder op de foto’s.  Door het gebruik van speciale spuit- en freeskoppen is het voor ons mogelijk om harde […]

 • Inspectie Luchtleiding

  Camera Inspectie luchtleidingen

  Een lucht toevoer leiding van een verbrandingsoven is door ons geïnspecteerd met camera. De oven was in verbrandings-capaciteit terug gelopen. Een van de oorzaken zou een lekkage in de lucht toevoer leiding kunnen zijn.  Het betrof een stalen ondergrondse leiding van rond 600 mm. Deze leiding verliep na enkele meters over in 2 leidingen van rond […]

 • Reinigen riool voor oplevering inspectie

  Oplevering inspectie riolering

  Oplevering inspectie van de riolering is na het bouwen van bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk een vereiste van de opdrachtgever, vaak een gemeente of projectontwikkelaar. Al vorens een dergelijke inspectie met rijdende camera kan plaatsvinden moet het riool eerst volledig gereinigd worden. Zand stenen en vervuiling worden verwijderd zodat conform de NEN EN 13508 Norm de riolering geïnspecteerd […]

 • wortelfrezen

  Wortels frezen

  Wortels frezen uit het riool Wortels frezen uit het riool vergt een nauwkeurige werkwijze. Wortelingroei in de riolering komt regelmatig voor. Dat komt doordat rioolwater een prima voedingsbodem is voor bomen, stuiken en planten. Deze wortels veroorzaken verstoppingen en schade aan de riolering. Als de wortels niet verwijderd worden, drukken ze het riool steeds verder […]

 • Onafhankelijke adembescherming reinigen bassin

  Bassin reinigen

  Voor de I.F.F. te Tilburg hebben we een Egalisatiebassin gereinigd. Dit bassin moet periodiek gekeurd worden op vloeistofdichtheid en daarvoor moest het complete bassin geledigd en gereinigd worden  met behulp van onze warm water hogedruk unit, onafhankelijke adembescherming (perslucht) en combi reinigingswagens. Er wordt gewerkt in een besloten ruimte onder het toeziend oog van de veiligheidskundige […]

 • bezinkput

  Onderhoud riool Betonfabriek

  Periodiek onderhoud riool en bezinkputten bij een beton fabriek of centrale is noodzakelijk. Met onze combivrachtwagen voeren wij dan ook regelmatig reinigingen uit aan de riolering en putten bij diverse betonfabrieken in Tilburg, Waalwijk, Udenhout en Oosterhout. Door de beton en cement sluier die voortdurend aanwezig is in het afvalwater, vormt zich bij onvoldoende onderhoud elke […]

 • Reinigen riool Willem II stadion

  In opdracht van de gemeente Tilburg is bij het voetbalstadion van Willem II alle riolering van de toiletgroepen schoon gefreesd. Na diverse verstoppingen en langdurige klachten is er een onderzoek uitgevoerd door camera riool inspectie naar de oorzaak van de verstoppingen. De oorzaak is gevonden en kwam door enorme kalk en urinesteen aanslag in de […]

 • Urinesteen en kalk frezen uit riolering

  Bij een woonvoorziening in Breda hebben wij hebben wij alle riolering van de verblijfskamers moeten schoon frezen onder hogedruk. Wij maken hiervoor gebruik van speciale freeskoppen om de kalk en urinesteen kapot en los te kloppen. Vervolgens reinigen wij de de leiding onder hogedruk met heel veel water. Op deze locatie hebben we de vervuiling opgevangen […]

 • Veilig Reinigen van een Besloten ruimten

  Onder Fort Sabina, nabij Willemstad, zit een hele oude septic kelder van 10 bij 4 meter. Deze kelder is  leeggezogen. Al vorens wij deze septic tank betreden hebben wij een mobile camera inspectie uitgevoerd om besloten ruimte voor betreding te onderzoeken. Daarna is binnen met behulp van onafhankelijke adembescherming (perslucht), valbeveiliging en diverse gasmeters voor […]

 • Reinigen hemelwater infiltratiekratten Amarant

  Met de toenemende verharding in Nederland is het vaak lastig om al het regenwater snel te kunnen afvoeren. Daarbij komt dat we het liefste zoveel mogelijk hemelwater terug de bodem in filtreren dit om de grondwaterstand op peil te houden. Bij Amarant in Tilburg is ook dergelijke infiltratiekratten geplaatst. Door zand en slib in spoeling […]