Reiniging en inspectie in het centrum van Tilburg

Begin twintigste eeuw ontstonden er in Nederland de eerste riolering voor de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater gebaseerd op het principe van vrij-verval. De eerste rioolstelsels in Nederland waren vrijwel altijd gemetseld. De vorm is meestal een vlakke bodem met gewelfd dak of eivorming.

Op de foto’s die gemaakt zijn tijdens het werk aan de Spoorzone in Tilburg zie je een mooi voorbeeld van zo’n oud gemetseld riool. We hebben dit riool gereinigd onder hoge druk en geïnspecteerd, om zo de staat van het riool en de eventuele gebreken in kaart te brengen.