Oplevering inspectie riolering

Oplevering inspectie van de riolering is na het bouwen van bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk een vereiste van de opdrachtgever, vaak een gemeente of projectontwikkelaar.

Al vorens een dergelijke inspectie met rijdende camera kan plaatsvinden moet het riool eerst volledig gereinigd worden. Zand stenen en vervuiling worden verwijderd zodat conform de NEN EN 13508 Norm de riolering geïnspecteerd kan worden.  Nadat de controle van de riolering heeft plaats gevonden en alle eventueel aangetroffen schades zijn gerepareerd kan er gestart worden met het aanleggen van bijvoorbeeld het straatwerk.

Het reinigen en inspecteren van rioleringen voeren wij dan ook regelmatig uit voor diverse bouwbedrijf, gemeentes en projectontwikkelaars.

Riool reinigen oplevering inspectie     

 Camera riool inspectie Inspectie zuurstofslang