Rijdende camera-inspectie

Rijdende Camera Riool Inspectie

Inspectie van riolering en leidingen met behulp van een rijdende camerawagen kan worden ingezet vanaf Ø 100 mm tot een doorsnede van meer dan 2 meter.

Tarief inspectiebus € 120,– per uur, inclusief rapportage en usb stick.

Voor het inspecteren van alle soorten leidingen bent u bij ons op het goede adres.

Alle inspecties worden uitgevoerd volgens NEN3399-2 door een inspecteur die in het bezit is van het certificaat inspecteren van rioleringen volgens NEN 3399-2 van de stichting Rioned.

Van Vught Rioleringen voert de inspectie uit d.m.v. een inspectiebus voorzien van de modernste rioolcamera’s, video en foto -apparatuur met gecertificeerde inspecteurs. De waarnemingen van de camera’s worden via het aanwezige computersysteem real-time vastgelegd op de harde schijf en uiteraard ook nog steeds op VHS-videoband.

camera-inspectie

Er word een rapport opgesteld waarin alle schade’s en classificatie’s vermeld staan met de daarbij behorende foto’s. De gehele inspectie wordt vastgelegd op video, en er word een cd of dvd-rom meegeleverd waarop foto’s en videoclips staan. Alle inspectiegegevens worden aangeleverd op een cd of dvd-rom. De gegevens staan in SUF-RIB, dit is een standaard uitwisselingsformaat waardoor de gegevens in een rioolbeheer-systeem zijn te gebruiken. Van de aangetroffen schade’s worden foto’s gemaakt en indien nodig ter verduidelijking digitale videoclips met daarop live beeldmateriaal.

Foto’s kunnen op verzoek ook uitgeprint worden met een digitale fotoprinter en het is tevens mogelijk om de videobeelden van de geïnspecteerde strengen digitaal op cd of dvd te laten zetten zodat ze later op kantoor snel en gemakkelijk gecontroleerd kunnen worden.

Tijdens de inspectie kunnen wij met behulp van voegwijdtemeting de axiale verplaatsing van een buis meten, dit wil zeggen dat de buis niet meer goed aansluit en er dus een bepaalde ruimte tussen de twee buizen aanwezig is, welke wij met de computer kunnen uitrekenen en zodoende de juiste classificatie op de millimeter nauwkeurig kunnen bepalen. Met behulp van deze zelfde techniek kunnen wij ook hoekverplaatsingen berekenen en het aantal graden van de verdraaiing vaststellen. Door middel van een ingebouwde hellingmeter zijn wij ook in staat om het hoogteverschil en afloop in de buis te constateren en deze in een grafiek uit te schalen