Veel gestelde vragen over inspectie

Veelgestelde vragen over rioolinspectie

 

Vanaf welke diameter kan een riool geïnspecteerd worden?

 • Inspectie met de endoscoop kan al vanaf 10 mm doorsnede.
 • Met de minicamera is het mogelijk om rechte stukken leiding al te inspecteren vanaf 25 mm doorsnede, bij 32 mm kunnen 45 graden bochten gemaakt worden en bij 40 mm haakse bochten.
 • De axiale duwcamera is inzetbaar vanaf 32 mm, rijdende inspectie vanaf 100 mm. Bochten kunnen gemaakt worden vanaf 160 mm, haakse bochten vanaf 250 mm.
 • Met het Agilios systeem kunnen ook leidingen vanaf 110 mm bekeken worden met een roteerbare camera zodat alle hoeken in beeld gebracht worden.

 

Kan een camerawagen haakse bochten maken?

 • Ja, zoals hierboven al genoemd is het mogelijk om met een rijdende camera haakse bochten te maken, dit is echter wel beperkt meestal gaat het tot 3 á 4 bochten afhankelijk van de diameter materiaalsoort en camerawagen.

 

Hoeveel meter kan er geïnspecteerd worden op één dag?

 • PVC leidingen zijn sneller te inspecteren dan beton riolen, dit komt omdat elke buisverbinding haaks bekeken dient te worden, bij betonnen buizen zijn er meer verbindingen dan bij PVC. Een gemiddelde dagproductie van 600 tot 1000 meter is mogelijk.

 

Wat krijg ik na afloop van de inspectie?

 • Meestal is bij een inspectie van kleine leidingen een videoband, foto of cd al voldoende, wanneer er echter volgens NEN3399 geïnspecteerd wordt krijgt u na afloop de complete rapportage op schrift, usb of dvd. Natuurlijk is dit bij de prijs inbegrepen.

 

Wat is het verschil tussen NEN3399 en NEN3399-2 (NEN-EN13508-2)?

 • NEN3399 is de oude norm voor rioolinspectie deze is vervangen door de nieuwe norm NEN3399-2, het verschil zit voornamelijk in de gebruikte codes en benamingen voor de aangetroffen schade aspecten. Kijk verder bij nen-en 13508-2.

 

Kan een rioolinspectie een lekkage in het riool opsporen?

 • Niet elke lekkage kan door middel van een inspectie aangetoond worden, indien de lekkage bijvoorbeeld in de buisverbinding zit is het heel goed mogelijk dat dit tijdens een inspectie niet te zien is, er kan immers niet in de buisverbinding gekeken worden. Vaak zal het ook voorkomen dat het waternivo in de leiding een goed beeld van de buis verhinderd. Het is wel goed mogelijk om inhangende rubberringen, scheuren, wortelingroei en andere vormen van lekkage waar te nemen.

 

Kan de camerawagen onderwater?

 • Ja, het is mogelijk om tijdens de inspectie met de camerawagen onderwater te gaan, in veel gevallen zal door het troebele water het beeld dermate wazig zijn dat er geen schades geconstateerd kunnen worden. Indien het water glashelder is kan een inspectie ook geheel onderwater uitgevoerd worden.

 

Waarvoor dient een rioolinspectie?

 • Een rioolinspectie geeft een duidelijk beeld over de toestand van een riool, uit de verzamelde gegevens kan een inzicht verkregen worden met betrekking tot waterdichtheid, stabiliteit en afstroming. Hetgeen zich kan uiten in bodemverontreiniging, levensduur en/of functioneren. Aan de hand van een rioolinspectie kunnen beslissingen genomen worden over onderhoud van het rioolstelsel, eventueel repararaties of renovaties.

 

Waarom is het belangrijk dat een riool waterdicht is?

 • Aan de ene kant mag er geen verontreinigd water uit het riool in de bodem rondom trekken, anderzijds is het ook niet de bedoeling dat zuiver grondwater in een vervuild riool terecht komt. Lekkage’s gaan vaak gepaard met scheuren of foutief aangelegde buizen dit heeft op zijn beurt weer te maken met de stabiliteit van het desbetreffende riool.