Kleurstofonderzoek

Onderzoek met kleurstoffen, kleurstofonderzoek

Het opsporen van foutieve aansluitingen van bijvoorbeeld vuilwateraansluitingen op hemelwaterriolen of andersom, kan met behulp van een kleurstoffen onderzoek. Bij deze manier van onderzoek wordt een hoeveelheid onschadelijke kleurstof via een aansluiting in het riool gespoeld. Deze kleurstof is over grote afstanden te traceren waardoor een goed beeld kan worden verkregen van het verloop van desbetreffende aansluiting. Op deze manier kan gecontroleerd worden of een aansluiting al dan niet op een goede manier is aangesloten. Foute aansluitingen kunnen exact achterhaald worden.

Deze methode is ook zeer geschikt voor het lokaliseren van uitstroomopeningen en overstorten op sloten en oppervlakte wateren. Eveneens kunnen kleurstoffen gebruikt worden om te kijken waar sommige afvoeren daadwerkelijk op lozen.

Uiteraard zijn de gebruikte kleurstoffen niet schadelijk voor mens en milieu.