EN 13508-2 2020 rioolinspectie norm

Europese rioolinspectienorm NEN-EN 13508-2 (2020) 

Al onze inspecties worden op verzoek vanaf 2020 uitgevoerd volgens de nieuwe  Europese inspectienorm EN 13508-2+A1:2011).

De voorbereidingen op de nieuwe werkwijze voor visuele rioolinspectie in 2020 hebben het afgelopen jaar plaatsgevonden en ons bedrijf is hier dan ook klaar voor.

De NEN 3399 is vanaf 1 januari 2020 ingetrokken. In het kort betekent dit dat het classificeren van de inspecteur naar de beheerder verschuift. De inspecteur neemt waar en registreert de waarnemingen in detail. Als beheerder ontvangt u na de inspectie gedetailleerde inspectieresultaten in RibX. Nadat de beheerder de data heeft ingelezen, zorgt het beheerpakket automatisch voor de classificatie. Vervolgens beoordeelt de beheerder de knelpunten en beslist men wat te doen.

Doordat de rioolinspectieresultaten gedetailleerder zijn, kunt u  als klant of gemeente beter filteren. U hoeft minder video’s terug te kijken en kunt de toestand beter analyseren. Zo krijgt u meer zicht op de conditie van de objecten én hoe die conditie zich ontwikkelt in de tijd. Hierdoor kunt u selectiever laten inspecteren en een betere afweging maken tussen niets doen, reinigen, monitoren, repareren, renoveren of vervangen. Kortom, u kunt betere beheerbeslissingen nemen.

Eenheid binnen Europa, gelijke marktkansen, het laten wegvallen van grenzen en onderlinge vergelijkbaarheid van informatie hebben gezorgd voor een Europese norm voor rioolinspectie, dit betekend dat er het nodige is veranderd in de rapportages van de geïnspecteerde riolen.

Oude inspectiegegevens die nog volgens de NEN3399 zijn geïnspecteerd moeten ook in de toekomst bruikbaar blijven, dit is mogelijk doordat er een omwerkingtabel bestaat waarmee de oude informatie kan worden omgezet naar de nieuwe codering. De informatie uit zowel de oude als nieuwe inspecties moet verwerkt kunnen worden in geautomatiseerde beheersystemen, dit wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van een standaard uitwisseling formaat (SUF).