Camera Inspectie luchtleidingen

Een lucht toevoer leiding van een verbrandingsoven is door ons geïnspecteerd met camera. De oven was in verbrandings-capaciteit terug gelopen. Een van de oorzaken zou een lekkage in de lucht toevoer leiding kunnen zijn.  Het betrof een stalen ondergrondse leiding van rond 600 mm. Deze leiding verliep na enkele meters over in 2 leidingen van rond 400 mm. beide leidingen zijn tot in detail bekeken met behulp van een camera op gebreken of scheuren. 

Inspectie Luchtleiding  IMG_4655