Urinesteen en kalk frezen uit riolering

Bij een woonvoorziening in Breda hebben wij hebben wij alle riolering van de verblijfskamers moeten schoon frezen onder hogedruk. Wij maken hiervoor gebruik van speciale freeskoppen om de kalk en urinesteen kapot en los te kloppen. Vervolgens reinigen wij de de leiding onder hogedruk met heel veel water. Op deze locatie hebben we de vervuiling opgevangen in een container om verstoppingen verder op te voorkomen.

Urinesteen en kalkfrezen

Om beschadigingen door vervuiling en water overlast te voorkomen is de omgeving afgedekt met plastic. Na het reinigen is er gecontroleerd met een riool camera of alle vervuiling kalk en urinesteen is verwijderd uit de riolering.