Reinigen verbindingsleiding peilmeetstation Harlingen en Vlieland

Twee monteurs van van Vught Rioleringen, zijn in opdracht van Aart van Selm  (Rijkswaterstaat), aan de slag gegaan in Vlieland en Harlingen. Hier hebben wij de verbindingsleidingen tussen het peilmeetstation en de zee gereinigd. Dit station registreert de actuele waterstanden ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil (NAP). De verbindingsleidingen zijn stalen leidingen van dn200 tot dn300, met lengtes van 20 tot 100 meter. Voor een goede doorstroom van het zeewater naar de zee, is het van groot belang dat deze leidingen aan de binnenkant zuiver zijn, zodat de meetgegevens correct zijn. De leidingen waren vervuild met onder andere oesters en zeepokken. 

Om veilig aan het werk te kunnen, is het van belang dat de kelder en de leiding volledig droog staan. Dit gebeurd in samenwerking met een duikploeg, die de leidingen vooraf  afsluiten. De verbindingsleiding is gereinigd met hogedruk met een langzaam draaiende freeskop, 1 ¼”, met een capaciteit van ruim 400 l/min.