Reinigen oude mestkelder in Goirle

Wegens renovatie pand in Goirle  moest de oude mestkelder gesaneerd worden.

Wij maken hierbij gebruik van onze combivrachtwagens + onafhankelijke adembescherming (perslucht)