Zandzuigen uit een wildtunnel

Onder de Bredaseweg te Oosterhout hebben wij een wildtunnel leeggezogen en gereinigd met hogedruk. Deze tunnel was volledig dicht geslibd met zand. Met onze combivrachtwagen hebben wij dit zand eruit kunnen zuigen en afgevoerd.