Heetwater systeem

Heet Water Systeem

Deze hogedrukmachine is uitgevoerd met een uniek Heet Water Systeem dat de verloren warmte van de verbrandingsmotor gebruikt om het water op te warmen. Water wordt verwarmd tot temperaturen van meer dan 80 graden Celcius. Door middel van een kraan kan gekozen worden voor reinigen met een capaciteit van 15 liter per minuut bij 80 tot 85 graden, of reinigen met 40 liter per minuut met een temperatuur van 45 tot 50 graden.

Wasmachines, vaatwassers en het gebruik van vloeibare vetten zorgen dat het riool steeds meer vervuild word. Door het gebruik van heet water worden deze verstoppingen vloeibaar gemaakt zodat deze vervuilers makkelijker en sneller weggespoeld worden naar de hoofdriolering.
Bijkomend voordeel van het reinigen met heet water in huisaansluitingen is dat er gewerkt kan worden met minder water om hetzelfde effect te bereiken.

Vooral in nieuwbouwhuizen is vet een veel voorkomende oorzaak van verstoppingen. Een gescheiden rioolstelsel betekend dat het vuilwaterriool niet meer wordt schoongespoeld met regenwater.
Vaatwassers en wasmachines gebruiken steeds minder water met als gevolg dat er meer vet- en zeepresten in het riool terecht komen. Vaak gebeurt het dat deze machines aan de achterzijde van de woning geplaatst worden, net als de keuken. Het afvalwater moet dus een lange weg afleggen voordat het uiteindelijk op het gemeenteriool loost. Kleine diameters en onvoldoende afschot van de riolering zorgen er voor dat het stelsel langzaam aan dichtslibt met etensresten, vet en zeepresten.
Harde afzettingen in de buis zorgen voor een gedeeltelijk of volledig dicht riool waardoor een goede afvoer niet meer mogelijk is.
Bij het reinigen met koud water worden de harde schalen vet los gemaakt waardoor deze afbreken en in grote brokken naar het hoofdriool worden gespoeld. Bij het reinigen met heetwater smelt de afzetting aan de buiswand waardoor ook de meest hardnekkigste brokken loslaten en de buiswand weer volledig schoon wordt. Grote brokken vet kunnen dus niet opnieuw verstoppingen veroorzaken omdat ze volledig opgelost worden. Een betere manier van reinigen bestaat niet.