Detectie

Een niet goed functionerende riolering kan zorgen voor stankoverlast. Meestal is de oorzaak van stankproblemen een niet goed aangesloten riolering of een open aansluiting. Putjes die droog staan, of een oude leiding die niet meer in gebruik is, kunnen zorgen voor onaangename geurtjes in het huis.

Omdat stank niet met het blote oog te zien is, is het moeilijk om de herkomst van het probleem te traceren.

Een nevelinspectie biedt hierbij uitkomst, door middel van een rookmachine wordt het rioolstelsel gevuld met rook. In principe is het rioolstelsel een gesloten systeem dat rechtstreeks op het gemeenteriool is aangesloten, alleen de ontluchting is een open verbinding. Op deze manier zijn stankproblemen op te sporen door simpelweg te kijken waar er rook tevoorschijn komt. Op de plekken waar de rook tevoorschijn komt kunnen dus ook onaangename geurtjes het rioolstelsel verlaten.

Nadat de locatie van de oorzaak opgespoord is kunnen maatregelen genomen worden om de stankproblemen op te lossen.

Nevelinspectie is ook te gebruiken bij het opsporen van ontluchtingen , controleren op lekdichtheid van rookkanalen en testen op aanwezigheid van rattenholen e. d . Gescheiden systemen van vuil- en schoonwater kunnen gecontroleerd worden opdat ze ook daadwerkelijk goed zijn aangesloten.

De rookmachine word door middel van een slang aangesloten op het riool. Lucht en rookmassa zijn op het bedieningspaneel in 10 standen in te stellen. De rookvloeistof zorgt voor een intensieve dichte rookmassa die milieuvriendelijk is. (Onderzocht door TUV umwelt messtechniek Gmbh.)

Nevelinspectie maakt het mogelijk om op een snelle en praktische manier stankproblemen op te sporen.