Reinigen hoofdriolen

Hoofdriolen reinigen

Voor het onderhoud van rioolstelsels bij bedrijven en instellingen hebben wij moderne voertuigen met krachtige vacuüm- en hogedrukpompen met ruim voldoende capaciteit voor het grondig reinigen van alle soorten riolen.

Hoofdriolen tot een diameter van meer dan 2500 mm worden door middel van hogedruk gereinigd.

Speciaal voor het reinigen van grote riolen maken wij gebruik van een aparte vacuümwagen in combinatie met een grote hogedrukwagen.

 hoofdriool reinigen hoofdriool5 

Deze grote hogedrukwagen is voorzien van 150 meter 1¼” hogedrukslang en een tank met een inhoud van 20.000 liter schoonwater. Capaciteit van de hogedrukpomp is 406 liter water per minuut bij 175 Bar.

Een riool kan door verschillende materialen vervuild zijn, meestal bestaat de vervuiling uit slib veroorzaakt door fecaliën en zand. Andere soorten veel voorkomende vervuilingen zijn vet, cement, beton en kalk. Voor verschillende soorten vervuiling maken wij gebruik van verschillende spuitkoppen, spuitkoppen voor zand, extreem veel zand en stenen, vet en fecaliën.

Het vrijgekomen slib en zand dat door de spuitkop wordt meegenomen wordt door een aparte vacuümwagen uit het riool gezogen, deze vacuümwagen heeft een tankinhoud variërend van 6m³, 10m³ of 15 m³.

hoofdriool1 hoofdriool slib/zand

Vaak wordt rioolreiniging gecombineerd met een camera inspectie van het betreffende riool, belangrijk bij een rioolinspectie is dat de buiswanden en bodem van het riool goed schoon is zodat tijdens de inspectie alle aanwezige gebreken geconstateerd kunnen worden.

Speciale spuitkoppen zorgen ervoor dat de gehele buiswand grondig en nagenoeg streeploos gereinigd kunnen worden om een goede inspectie te kunnen uitvoeren.

Behalve de inzet van zogenoemde jumbosets is het ook mogelijk om voor de wat kleinere projecten gebruik te maken van een grote combiwagen, deze wagen kan gelijktijdig spuiten en zuigen. Met een inhoud van 5.000 liter schoonwater en een opslag voor 15 m³ slib en vuilwater kan deze wagen zelfstandig hoofdriolen reinigen.