Straatkolken

Straatkolken

Onderhoud van een rioolstelsel houd ook in dat de aanwezige straatkolken regelmatig gereinigd worden. Verstopte straatkolken en wateroverlast worden op deze manier voorkomen.

Straatkolken zorgen ervoor dat regenwater snel afgevoerd kan worden zodat er geen wateroverlast ontstaat op wegen en parkeerterreinen. Een goede werking is dus van belang om overlast te voorkomen. Behalve regenwater vangt een straatkolk ook al het vuil op dat door het regenwater wordt weggespoeld, het gaat hier dan voornamelijk om zand, bladeren en zwerfvuil. Een straatkolk is als het ware een soort bezinkput, die ervoor zorgt dat het vuil in de kolk achterblijft en dat het water door middel van een overloop word afgevoerd.

Leegzuigen straatkolken

Indien een straatkolk niet op tijd wordt leeggemaakt zal het vuil de overloop blokkeren waardoor het regenwater niet meer afgevoerd kan worden, met als gevolg dat wegen en parkeerterreinen bij hevige regenbuien blank komen te staan wat voor een hoop ongemak en ergernis kan zorgen.

Wij bieden de mogelijkheid om straatkolken jaarlijks te reinigen tegen een vooraf afgesproken tarief. Eventuele verstopte kolken kunnen ook door ons ontstopt worden.